Supervision

SUPERVISION AF PSYKOLOGER 

- OG ANDRE FAGGRUPPER

SUPERVISION

 

Supervision er en af de centrale veje til fag-personlig udvikling som psykolog, socialrådgiver, lærer, pædagog, sygeplejerske m.m. Under supervisionen bliver man vejledt, støttet og nudge't - via en vekslen mellem faglig guidning, refleksionsspørgsmål, litteraturanbefalinger m.m.

Centralt står det pejlemærke, der handler om: "Hvad har du brug for - lige nu - for at komme videre?"

Både overordnet og på den lange bane, og lige nu i forhold til netop denne klient, denne problemstilling, denne udredning, denne test etc.

SUPERVISION - TIL DISSE NIVEAUER:

 

Christian tilbyder supervision til alle tre niveauer for psykologer:


 • autorisation
 • specialist-grad
 • supervisor-grad


Autorisationsforløbet består af dels psykologisk virke, dels modtagelse af supervision i forhold til de opgaver, man løser. En del af denne supervision skal være ekstern, dvs. hos en psykolog, der ikke arbejder i samme organisation som supervisanden. Supervisor skal være autoriseret.


Specialistforløbet er overbygningen, hvor man fortsætter sit virke som psykolog, og supplerer sin viden via kurser samt modtager supervision på sit arbejde. Også her skal en del af supervisionen være ekstern, og supervisor skal være specialist.


Supervisorforløbet er det sidste af de kliniske niveauer, man kan gennemgå. På dette niveau fordyber man sig i selve supervisionsprocessen ved at uddanne sig i denne, ved at virke som supervisor, og ved at modtage supervision på sit virke som supervisor. Den, man får sin supervision hos, skal selv være godkendt som supervisor.


SUPERVISION - I DISSE DISCIPLINER:

 

Christian tilbyder supervision i tre specialist-discipliner hos DP:


 • psykoterapi
 • klinisk børnepsykologi
 • pædagogisk psykologiIndholdsmæssigt drejes fokus mod, hvad man som supervisand har behov for - typiske eksempler er:


 • intervention i form af terapi
 • intervention i form af konsultativ indsats (PPR)
 • udredning - testning
 • supervision af andre faggrupper
 • supervision af psykologer

EGENTERAPI   /   FEEDBACK PÅ EGEN STIL


En anden central vej til at bevæge sig fremad i sin tilværelse som fagperson fokuserer på, hvem det menneske er, der i sit arbejde som fagperson udfører terapi, udøver rådgivning og/eller foretager udredninger og vurderinger.

Fokus her handler om egne perspektiver, hvor de kommer fra, og om de har nogen betydning for, hvordan man lever sit fagpersonlige liv - på arbejdet, men også uden for arbejdstid.

Er der noget, der kan være godt at justere i den måde, jeg vejleder mine klienter på? Eller den måde, jeg tester på?

Hvorfor reagerer jeg næsten altid på denne måde, når jeg sidder med lige præcis denne type klienter? Eller denne type problemstilling? Hvordan forholder jeg mig til mig selv i min faglige rolle? Gør det noget ved mig? Og hvis ja - hvad gør jeg så ved det?


Hvis man ønsker at nå specialist-graden i en af det kliniske psykologfelter (psykoterapi, klinisk børnepsykolog m.m.), er der krav om et længere forløb med fokus på "personlig udvikling" - enten i form af egenterapi eller i form af feedback på egen stil eller personlig supervision (modsat sagssupervision).


Den, man modtager egenterapi/feedback på egen stil hos, skal være specialist i psykoterapi.

CHRISTIAN A. STEWART-FERRER 

er klinisk psykolog i privat praksis – tildelt

autorisation af Psykolognævnet og under-

visningskompetence i psykologi af Under-

visningsministeriet.

 • Han er specialist- og supervisor-ud-

          dannet i dels psykoterapi, dels klinisk

          børnepsykologi.

 • Han er derudover tildelt kompetence

          som meritgivende supervisor i pæda-

          gogisk psykologi.

 • Desuden er han ekstern lektor i pædagogisk psykologi ved Syddansk Universitet - og tidl. specialist-leverandør til VISO (Socialministeriet).
 • I mange år har han arbejdet som psykolog med børn, unge og voksne – både i form af terapi, konsultativt arbejde (PPR), udredning, afklaringssamtaler, selvudviklingsforløb og traumebehandling, samt sparring, supervision og undervisning til professionelle.
 • Han har gennem årene superviseret ikke blot psykologer, men også socialrådgivere, lærere, pædagoger, sygeplejersker m.fl. - både monofagligt og tværfagligt.
 • I sin fritid er han mangeårig Aikido-instruktør i klubben Aikikan.dk - aikido i Odense.


Du kan bestille tid hos Christian ved «Tidens Psykologer» (Tlf. 22 10 22 22) i Odense, hvor han arbejder.

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Medlem af Dansk Psykolog Forening

"Tidens Psykologer"

Vestergade 19

5000 Odense C

(+45) 22 10 22 22